Personalutbildning

Kunskapspåfyllnad för både individ och organisation

Du kan vända dig till oss för föreläsningar och seminarier, alternativt mer djupgående utbildningar och workshops för gruppen. Hos oss får du hjälp med kunskap om vad som bidrar till hälsa på arbetsplatsen. Du kan lita på att vi alltid utgår från vederhäftig kunskap och håller oss uppdaterade på aktuell forskning.

Du är välkommen att ta hjälp av oss för utbildning och handledning för ledare och personal inom flera områden:

 • En sund digital arbetsmiljö
 • Hållbar hög prestation – effektiv återhämtning
 • Praktisk stresshantering – så förändrar du beteenden
 • Sov bättre och orka mer
 • Mental hälsa och livsglädje – få ut mer av ditt arbetsliv
 • Hur du förbättrar dina relationer på arbetet och privat
 • Arbetsmiljökartläggning
 • Konflikthantering
 • Ledarskapsutveckling
 • 13 friskfaktorer på arbetsplatsen
 • Bli av med din presentationsångest – att tala inför grupp
 • Nyckeln är kommunikation- men hur gör man?
 • Konflikthantering i arbetslivet
 • Krisstöd

Flertalet utbildningar som ges i grupp kan också ges via e-learning, så att dina medarbetare kan förlägga tiden när det passar med arbetet och privatlivet – fördelaktigt när organisationen är stor och du vill nå ut till många.

Har du frågor, eller önskemål om en specifik utbildningsinsats så är du välkommen att höra av dig.

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@