Chefshandledning och coachning

Investera i ledarskapet för bättre resultat och en frisk arbetsplats!

När det gäller arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet som leder till stress ligger chefer på olika nivåer i topp. Långvariga perioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukskrivning.

Med handledning hjälper du chefen att arbeta förebyggande genom att öka förmågan att hantera komplicerade personalärenden, stärka sin egen motståndskraft mot stress, ge stöd för en effektiv implementering vid förändringsarbete och stärka värdegrundsarbete.

Du är välkommen att kontakta oss för en professionell rekommendation.

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@