Chefshandledning och coachning

Investera i ledarskapet för bättre resultat och en frisk arbetsplats!

När det gäller arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet som leder till stress ligger chefer på olika nivåer i topp. Långvariga perioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukskrivning.

Handledning kan vara ett effektivt sätt att hjälpa chefen att arbeta förebyggande genom att öka förmågan att hantera komplicerade personalärenden, stärka sin egen motståndskraft mot stress, ge stöd för en effektiv implementering vid förändringsarbete och stärka värdegrundsarbete.

Vill ni få en professionell rekommendation utifrån ert läge?