Ledarskapsutveckling

Ledarskap på beteendeanalytisk grund för hållbara beteendeförändringar

Chefer tänker ofta att det ska räcka med att upp­repa ett budskap och ge direktiv för att medarbetare ska förstå och agera därefter. Svårare än så är det väl inte?

Det beteendeanalytiska ledarskapet leder med hjälp av positiv förstärkning och ger dig värdefulla insikter och verktyg kring hur du skapar förändring och gör skillnad i organisationen. Att uppmuntra istället för att lägga fokus på negativa konsekvenser som kritik eller att lägga tonvikt på det som fungerar mindre bra. Det ger medarbetaren mer information om vad situationen kräver och vad som ska göras. Positiv förstärkning ger långsiktigt önskvärda effekter och stärker dina medarbetares engagemang och delaktighet. Det ger mer effektiva beslutsföra organisationer eftersom medarbetarna blir mer självgående i den struktur som du strategiskt har format.

Vi ger dig kunskap om inlärningsteori och beteendevetenskap. Du får konkreta metoder och utvecklar färdigheter som hjälper dig att staka ut en riktning, formulera mål och identifiera de önskvärda beteendena hos dina medarbetare. Du får även kunskap om hur du förstärker dessa beteenden och samtidigt skapar en positiv upplevelse. Utbildningen ger utrymme åt teori, reflektion, diskussion och praktiska övningar.

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med det som forskningen visar leder beteendeförändringar som håller över tid. Vi arbetar verksamhetsnära och gör en behovsanalys tillsammans med beställaren för att veta att vi levererar rätt insatser. Det innebär att vi kan fokusera på de ledarbeteenden som är avgörande för att möta organisationens utmaningar och fullfölja strategin. Utbildningsupplägget innehåller en mix av teori och praktik där nya ledarbeteenden tränas in i ledarens vardag ute i sin verksamhet och sedan följs upp i gruppen. Vi erbjuder individuell coaching mellan utbildningstillfällena och ”refresher” efter avslutad utbildning för att säkerställa en beteendeförändring över tid.

Kursinnehåll

Kursen består av 6 moduler utifrån 3 teman som beställs ihop eller i valda delar:

Leda sig själv. För att du ska prestera effektivt över tid behöver du arbeta metodiskt och hållbart och veta hur du bäst leder dig själv och prioriterar din tid. Modulerna går igenom grunden i ledarskap, vad det innebär att bli chef, hur man ”tar roll”, hur man arbetar med organisationens värderingar och kultur samt personlig effektivitet.

  • Modul ett: introduktion, värderingar och företagskultur, rollbegreppet samt beteendeförändringar vid rollförflyttning
  • Modul två: personlig effektivitet, rollanalys samt hur man genomför effektiva möten

Leda andra. För att leda andra effektivt behöver vi kunskap om motivation, hur man skapar engagemang och anpassar sitt ledarbeteende utifrån vem man leder. Modulerna lär dig hur du skapar effektivitet inom arbetsgruppen och bäst maximerar var och ens potential.

  • Modul tre: motivation och situationsanpassat ledarskap
  • Modul fyra: konsekvensstyrt ledarskap och feedback

Leda organisationen. En effektiv organisation behöver självbärande strukturer som i sig själva får medarbetarna att göra rätt saker i linje med organisationens strategi och mål. Du lär dig att skapa tydliga och enkla strukturer samt hur du bäst leder i förändring och coachar medarbetarna i deras utmaningar. Att skapa en god arbetsmiljö och personlig hållbarhet för medarbetarna blir allt viktigare i dagens stressade samhälle.

  • Modul fem: Målstyrning, coaching och förändringsledning
  • Modul sex: Arbetsmiljö, personlig hållbarhet och stresshantering

All metodik grundar sig i forskningsbaserade principer

Upplägg

Vi rekommenderar ett uppehåll på 4 till 6 veckor mellan kursens moduler för att deltagarna ska ges tillfälle att öva in nya beteenden som sedan följs upp. Beställs alla moduler beräknas kursen fortgå mellan 9 och 12 månader. Modulerna kan också köpas in styckvis.

Korrigeringar och anpassningar görs utifrån kundens behov och önskemål. Varje modul är en heldags eller halvdagsutbildning. Kontakta oss för önskemål och offert så hjälper vi er med ett upplägg.

Tid och plats

Tid och plats efter överenskommelse.

Kontakta oss för mer information.

Bild av Annette Enström

HR-chef

Annette Enström

@