Krishantering

Stöd och hantering av kriser för en tryggare arbetsplats

Det finns risk för att din personal möter hot och våld, eller upplever andra allvarliga händelser på arbetet. Genom god hantering av de psykosociala aspekterna i en akut situation, kan du minska risken för kvardröjande negativa konsekvenser.

Med väl utförd krishantering, kommer du att se ökat förtroende hos dina medarbetare, en tryggare organisation, ett starkare varumärke, och höjd kvalitet på säkerhets- och etikarbetet i organisationen. Bristande krishantering kan leda till svårt lidande för drabbad personal och till merkostnader för organisationen på grund av sjukskrivning eller personalomsättning.

Hör av dig till oss för utbildning i krishantering och hur du hanterar allvarliga händelser i organisationen. Med vår kunskap och erfarenhet inom området blir din organisation väl rustad för att kunna hantera svåra händelser på ett professionellt sätt.

Kontakta oss för mer information!

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@