Krishantering

Stöd och hantering av kriser för en tryggare arbetsplats

Det finns risk för att din personal möter hot och våld, eller upplever andra allvarliga händelser på arbetet. En god hantering av de psykosociala aspekterna i en akut situation kan minska risken för kvardröjande negativa konsekvenser.

Väl utfört kan insatserna öka förtroendet hos personal, skapa en tryggare organisation, stärka organisationens varumärke, och höja kvalitén på säkerhets- och etikarbetet i organisationen. Bristande krishantering kan leda till svårt lidande för drabbad personal och till merkostnader för organisationen på grund av sjukskrivning eller personalomsättning.

Moment Psykologi erbjuder utbildning i krishantering och hur man ska hantera allvarliga händelser i organisationen. Vår kunskap och erfarenhet inom området gör organisationen väl rustad för att kunna hantera svåra händelser på ett professionellt sätt.

Kontakta oss för mer information!

Bild av Annette Enström

HR-chef

Annette Enström

@