Individuellt stöd

Stöd, rådgivning och behandling för indviden för psykisk hälsa

Stressymptom, kommunikationssvårigheter, konflikter, prestationsångest, samarbetssvårigheter och karriärvägledning är exempel på områden där personal kan behöva professionellt stöd för att hantera sitt arbete, leva upp till de krav som ställs och öka sin prestation på arbetet. Vi erbjuder individuell handledning och coachning med syfte att stötta i arbetsrollen.

Coaching för personlig utveckling i arbetslivet eller privatlivet

Psykologisk coachning av en psykolog kan handla om att utveckla sina kommunikationsfärdigheter, sin konflikthanteringsförmåga eller utveckla sina färdigheter gällande stresshantering. Varje kontakt inleds med en noggrann analys av din situation. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår därefter lämpliga åtgärder eller presenterar ett förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp konkreta mål. Vi stämmer av kontinuerligt hur vi närmar oss dessa och varje kontakt avslutas med en utvärdering.

Kognitiv beteendeterapi för effektiv hjälp

Stresstillstånd, ångest, depression, ilska och aggression, sorg och kriser, sömnstörningar och fysisk smärta sänker arbetsförmågan. Riskfylld alkoholkonsumtion, ohälsosamma vanor i form av rökning, dålig kosthållning eller utebliven träning kan också påverka arbetssituationen. I Sverige idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning med 40 % av alla sjukdomsfall. Tillgång till effektiv behandling är avgörande för tillfrisknande och kan förhindra sjukskrivning. Vi erbjuder er personal kognitiv beteendeterapi, KBT, som är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bild av Annette Enström

VD

Annette Enström

@