Workshop om mental hälsa

Vill du ge dina medarbetare mer kunskap om vad de själva kan göra för att få till återhämtning och utveckla sin mentala hälsa? Då är det här en workshop för er!

Vår tid kännetecknas av fokus på träning och fysisk hälsa. Många av oss vet mycket om rörelse och kost, men vad kan du egentligen om vad du kan göra för att må mentalt bra? Dagens arbetsliv ställer höga krav på oss och många känner av stress och har svårt att få till återhämtning. Här får du lära dig vad som skapar mental hälsa och hur du som individ själv kan påverka genom dina beteendemönster. Vi vänder på perspektivet, tar oss bort från stress och psykisk ohälsa och sätter fokus på vad som kan förhindra att den uppstår.

Kursinnehåll

Som deltagare på workshopen får du kunskap om den senaste forskningen på området, och upplevelsebaserad kunskap genom praktiska övningar. Med syfte att kunna börja omsätta nyvunnen kunskap till praktik i ditt eget liv. Friskvård för framtiden kallar vi det. Workshopen bygger på ACT, en vidareutveckling av KBT, där acceptans och beteendeförändring kombineras för att skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Du kommer att få:

  • Ta del av vad forskningen säger om vad som påverkar vår mentala hälsa
  • Kunskap om vad du själv kan göra för att påverka ditt välmående
  • Upplevelsebaserade övningar i acceptans, strategier för att hantera hindrande tankar och få hjälp att göra beteendeförändringar.
  • Skapa din egen handlingsplan för ökad mental hälsa

Upplägg

Workshopen kan bokas som en halvdagsutbildning eller delas upp på flera tillfällen för att få möjlighet till att träna de nyvunna färdigheterna i vardagen mellan gångerna. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov!

Målgrupp

Arbetsgrupper som vill få kunskap och färdigheter för att öka medarbetarnas välmående och psykisk hälsa

Kursledare

Anna Jacobson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på utbildning@momentpsykologi.se eller 08-540 828 40 (Amanda Linderborg, kursledare och utbildningsansvarig psykolog) om du har frågor om utbildningen eller för offert.