WORKSHOP – Mindre stress mer mental hälsa för ungdomar

Många unga idag upplever stress och psykisk ohälsa. Många av oss vet mycket om rörelse och kost, men inte lika mycket om vad vi kan göra för att må mentalt bra. Här får du lära dig vad som skapar mental hälsa och hur du som individ själv kan påverka genom dina beteendemönster. Vi vänder på perspektivet, tar oss bort från stress och psykisk ohälsa och sätter fokus på vad som kan förhindra att den uppstår.

Kursinnehåll

Som deltagare på workshopen får du kunskap om den senaste

forskningen på området, och upplevelsebaserad kunskap genom praktiska övningar. Workshopen bygger på ACT, en vidareutveckling av KBT, där acceptans och beteendeförändring kombineras för att skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Du kommer att få:

  • Ta del av vad forskningen säger om psykisk ohälsa och hälsa
  • Kunskap om vad du själv kan göra för att påverka ditt välmående
  • Upplevelsebaserade övningar i acceptans, strategier för att hantera hindrande tankar och få hjälp att göra beteendeförändringar.
  • Skapa och följa upp din egen handlingsplan för mindre stress och mer mental hälsa

Målgrupp

Ungdomar mellan 14-17 år som vill får verktyg för att minska stress och öka mental hälsa

Kursledare

Anna Jacobson, leg psykolog

Pris
Gratis, en insats via landstingsfinansierad vård för att förebygga psykisk ohälsa.

Datum & tid

2/12 kl 17-19 föreläsning

Uppföljning av din handlingsplan i mindre grupp kommer erbjudas för den som önskar.

Vi ses på Moment Psykologi Drottninggatan 99, 5 tr.

 

Anmäl dig i formuläret nedan. Vi behöver dina kontaktuppgifter och ditt personnummer för att kunna boka in dig. Vi kommer att skriva i din journal att du har varit här, men ingen information om dig eller din situation kommer att journalföras. Genom att anmäla dig samtycker du till detta.

 


Anmälan