Workshop mental hälsa

Välkommen till en workshop om mental hälsa

Vår tid kännetecknas av fokus på träning och fysisk hälsa. Många av oss vet mycket om rörelse och kost, men vad kan du egentligen om vad du kan göra för att må mentalt bra? Ja, delvis är ju devisen ”en sund själ i en sund kropp” sann, men det räcker inte hela vägen. Här får du lära dig vad som skapar mental hälsa och hur du som individ själv kan påverka genom dina beteendemönster. Vi vänder på perspektivet, tar oss bort från stress och psykisk ohälsa och sätter fokus på vad som kan förhindra att den uppstår.

Kursinnehåll

Som deltagare på workshopen får du kunskap om den senaste forskningen på området, och upplevelsebaserad kunskap genom praktiska övningar. Med syfte att kunna börja omsätta nyvunnen kunskap till praktik i ditt eget liv. Friskvård för framtiden kallar vi det. Workshopen bygger på ACT, en vidareutveckling av KBT, där acceptans och beteendeförändring kombineras för att skapa ett innehållsrikt och meningsfyllt liv.

Du kommer att få:

  • Ta del av vad forskningen säger om vad som påverkar vår mentala hälsa
  • Kunskap om vad du själv kan göra för att påverka ditt välmående
  • Upplevelsebaserade övningar i acceptans, strategier för att hantera hindrande tankar och få hjälp att göra beteendeförändringar.
  • Skapa din egen handlingsplan för ökad mental hälsa

Målgrupp

Alla som vill få kunskap och verktyg för att ta hand om sin mentala hälsa. Workshopen passar även bra för arbetsgrupper som vill lyfta mental hälsa för att öka välmående och prestation.

Kursledare

Anna Jacobsson, leg psykolog

Pris

I samarbete med Dagens Nyheter erbjuder vi workshopen gratis. Vid uteblivande debiteras 800 kronor.

Datum och tid

måndag 2/12 kl. 17-19 på Moment Psykologi, Drottninggatan 99, 5 tr, Stockholm

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 25/11. Anmälan är bindande.


Anmälan