Skärmtid 14/5

Skärmtid
Du får lära dig mer om hur barn och ungdomar använder och påverkas av skärmar, inte minst mobiltelefonen som är en nästan ständig följeslagare i vardagen idag. Vi går igenom principer för att underlätta kommunikation och överenskommelser kring mobil och skärmar utifrån psykologisk kunskap. 

Som förälder till barn/ungdom med psykisk ohälsa är du varmt välkommen till våra öppna föreläsningar som hålls en gång per månad. Syftet med de öppna temaföreläsningarna är att ge kunskap och fördjupning inom specifika områden, föräldrafärdigheter och förhållningssätt som kan vara hjälpsamt för barnet.

Målgrupp Föräldrar till pågående patienter

Plats: Moment Psykologi, Drottninggatan 99 5 tr, portkod 1506 + OK

Tid: 14/5 16.30 – 18.30

Anmälan: Via nedan bokningsformulär. Begränsat antal platser. Observera att endast du som har barn som har en bokad tid för bedömning eller genomfört en bedömning hos psykolog på Moment Psykologi kan gå på våra kostnadsfria temaföreläsningar.

Bokningsvillkor: Anmälan ska alltid innehålla antalet deltagare (max 2 föräldrar per barn).

Avbokning ska alltid ske om ni inte har möjlighet att delta. Vid uteblivande eller avbokning mindre än 24 h innan debiteras 100 kronor.


Anmälan