Motiverande samtal i skolan

Välkommen till två heldagar om motiverande samtal i skolan

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa en person till beteendeförändring. I skolans värld kan MI till exempel användas vid samtal om skolmotivation, hälsa och levnadsvanor, utvecklingssamtal, i samtal med föräldrar eller i studie- och yrkesvägledning. MI kan också vara till hjälp för att stärka kommunikationen mellan medarbetare.

I MI utgår man från ett empatiskt bemötande, med mycket fokus på att bekräfta och se den andre. Med detta som grund fokuserar man mot konkreta mål och hjälper personen att ta steg i riktning mot dessa genom samarbete och vägledning. I metoden finns också särskilda tekniker som kan användas när man möts av olika uttryck för motstånd, till exempel bristande intresse eller aggression.

MI ger skolpersonalen konkreta och effektiva verktyg för att hantera vanliga men ofta svåra situationer som kan uppstå och påverkar därmed arbetstillfredsställelsen positivt.

Kursinnehåll

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska kunna använda konkreta samtalstekniker utifrån MI i sin praktiska verksamhet. Kursen består av två heldagar och stort fokus läggs på att deltagarna ska få möjlighet att träna på teknikerna i MI. Under kursen varvas därför teori med övning, filmklipp, diskussion och feedback från kursledare. Rekommenderad litteratur (ej obligatoriskt) inför kursen är ”MI Motiverande Samtal: Praktisk handbok för skolan” av Barbro Holm Ivarsson.

Du kommer att få:

  • Samtalstekniker som bygger på empatiskt bemötande och aktivt lyssnande med hjälp av bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar
  • Utforska mål och värderingar
  • Locka fram förändringsprat
  • Hantera ambivalens och motstånd
  • Stärka åtagande till förändring och skapa förändringsplan

Målgrupp

Lärare, elevhälsoteam och annan skolpersonal inom grund- och gymnasieskolan

Kursledare

Ulrika Backlund, legitimerad psykolog och handledare.

Pris

3400 kr/deltagare + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Vid anmälan av 3 eller fler från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum och tid

24 januari och 7 februari kl 9-16 i våra lokaler på Drottninggatan 99, Stockholm

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 23/1. Anmälan är bindande.

Vill du fördjupa dig i tillämpning av nyvunnen kunskap?

Vi erbjuder AAE ”Action After Education” som är skräddarsydd handledning med fokus på utbildningens innehåll. Tre tillfällen à 90 minuter där du får möjlighet till personlig fördjupad reflektion och rådgivning. Handledningen sker i grupp med andra som deltagit på samma utbildning. Syftet är att säkerställa omvandling av ny kunskap till ny handling. AAE skapar hållbar förändring.

Vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov. Kontakta oss gärna för mer information!


Anmälan

Bokningen är stängd för denna utbildning.