Motiverande samtal i skolan

Välkommen på utbildning om motiverande samtal i skolan

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa en person till beteendeförändring. I skolans värld kan MI till exempel användas vid samtal om skolmotivation, hälsa och levnadsvanor, utvecklingssamtal, i samtal med föräldrar eller i studie- och yrkesvägledning. MI kan också vara till hjälp för att stärka kommunikationen mellan medarbetare.

I MI utgår man från ett empatiskt bemötande, med mycket fokus på att bekräfta och se den andre. Med detta som grund fokuserar man mot konkreta mål och hjälper personen att ta steg i riktning mot dessa genom samarbete och vägledning. I metoden finns också särskilda tekniker som kan användas när man möts av olika uttryck för motstånd, till exempel bristande intresse eller aggression.

MI ger skolpersonalen effektiva verktyg för att hantera vanliga men ofta svåra situationer som kan uppstå och påverkar därmed arbetstillfredsställelsen positivt.

Kursinnehåll

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska kunna använda konkreta samtalstekniker utifrån MI i sin praktiska verksamhet. Du kommer att få lära dig:

  • Samtalstekniker som bygger på empatiskt bemötande och aktivt lyssnande med hjälp av bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar
  • Bedöma beredskap till förändring samt utforska mål och värderingar
  • Locka fram förändringsprat
  • Hantera ambivalens och motstånd
  • Stärka åtagande till förändring och skapa förändringsplan

Upplägg

Kursen ges ofta under 2,5 dagar. Teori och övning varvas de två första dagarna. Det tredje tillfället kommer efter en månads uppehåll där du under tiden får möjlighet att praktisera dina nyvunna färdigheter i ditt arbete. Omfattning om upplägg kan även skräddarsys efter era behov.

Kursledare

Kunniga psykologer från Moment psykologi med erfarenhet av och utbildning i Motiverande samtal.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på utbildning@momentpsykologi.se eller 08-540 828 40 (Amanda Linderborg, utbildningsansvarig psykolog) om du har frågor om utbildningen eller för offert.