Introduktionsföreläsning 13/2

Introduktionsföreläsning
När ett barn påbörjar en kontakt med oss vill vi att du som förälder besöker en introduktionsföreläsning. Vi ger överblick över kontaktens olika faser, ger praktisk information och berättar hur du som förälder kan agera stöd under en behandling. Vi kan också hänvisa till ytterligare källor för kunskap utifrån det ditt barn söker för. Syftet är att informationen ska ge stöd och frigöra utrymme i de individuella besöken. Föreläsningen riktar sig till föräldrar oberoende barnets ålder.

Som förälder till barn/ungdom med psykisk ohälsa är du varmt välkommen till våra öppna föreläsningar som hålls en gång per månad. Syftet med de öppna temaföreläsningarna är att ge kunskap och fördjupning inom specifika områden, föräldrafärdigheter och förhållningssätt som kan vara hjälpsamt för barnet.

Målgrupp För föräldrar till barn med pågående patienter

Plats: Moment Psykologi, Drottninggatan 99 5 tr, portkod 1506 + OK

Tid: 13/2 16.30 – 18.30

Anmälan: Via nedan bokningsformulär. Begränsat antal platser. Observera att endast du som har barn som har en bokad tid för bedömning eller genomfört en bedömning hos psykolog på Moment Psykologi kan gå på våra kostnadsfria temaföreläsningar.

Bokningsvillkor: Anmälan ska alltid innehålla antalet deltagare (max 2 föräldrar per barn).

Avbokning ska alltid ske om ni inte har möjlighet att delta. Vid uteblivande eller avbokning mindre än 24 h innan debiteras 100 kronor.


Anmälan