Premiär i podden Rulla Vagn

29 okt 2019

Moment Psykologis psykolog Hanna Fischer pratar i dagens (191029) publicerade avsnitt om sömn och små barn! Roligt och lärorikt för oss och förhoppningsvis lyssnaren 🙂 En del av vårt viktiga arbete för att sprida psykologisk kunskap.

Rulla vagn-podden

 

Bild av Hanna Fischer

Leg psykolog, Leg psykoterapeut (KBT)

Hanna Fischer

@

Hanna arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Hanna har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och behandling av komplexa fall inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har även arbetat med förebyggande arbete, konsultationer och fortbildning mot barn- och mödrahälsovård, stöd till blivande föräldrar, föräldrastöd–exempelvis om trots, anknytning och syskonsvartsjuka.

Hanna handleder också inom utvecklingspsykologi där hon tillför ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling till bland annat skolpersonal, med kunskap om att upptäcka tidiga tecken på avvikelser och behov av utredning eller stöd.